top of page
aerial-180-degree-panorama-of-the-entire-island-of-2021-08-26-16-22-39-utc.jpg

Kominote

Konsèvasyon

Objektif Inite Etablisman Enfòmèl la se pou ede kreye kominote atravè Zile Turks ak Caicos ki an sekirite pou rezidan yo ak vizitè yo epi ki kapab sipòte devlopman a lavni ki ka pèmèt amelyorasyon pandan y ap ankouraje plis devlòpman atravè efò dirab.

White Sheet

Enpak Etablisman Enfòmèl Yo

2.4% Reclaimed

Etablisman enfòmèl yo prezante yon enpak negatif non sèlman sou moun kap viv nan yo, men tou sou zòn ki pre yo ak peyi a an jeneral.

Gen twa pwen prensipal ki koz enkyetid lè w ap gade enpak etablisman enfòmèl yo koz: Sante ak byennèt, enpak finansye ak enpak sosyal.

Enpak Etablisman Enfòmèl Yo

Etablisman enfòmèl yo prezante yon enpak negatif non sèlman sou moun kap viv nan yo, men tou sou zòn ki pre yo ak peyi a an jeneral.

Gen twa pwen prensipal ki koz enkyetid lè w ap gade enpak etablisman enfòmèl yo koz: Sante ak byennèt, enpak finansye ak enpak sosyal.

Pou ou ka konprann pi byen ki enpak etablisman enfòmèl yo koz ak fason nou ka pi byen diminye pwoblèm yap koz yo, al gade yon dokiman ki soti nan sit sa unhabitat.org.

Sante ak Byennèt

Etablisman enfòmèl nan Turks and Caicos Islands yo manke aksè a sèvis jete fatra ak dlo pòtab. Sa vin koz moun kap viv nan katye sa, yo fè twalèt latrin tou louvri ak pil fatra tou patou. Latrin ouvri ak pil fatra se teren elvaj pou divès kalite ensèk nuizib ak maladi grandi...

Conditions.jpg
Conditions_1.jpg

Enpak Finansye Yo

Zile Turks ak Caicos yo trè depan de mache touris la kap byen grandi. Mak TCI la se yon Mak kap mennen li ye, yon vu panoramiques ak pousantaj krim ki ba koz plizyè milyon touris vin vizite TCI. Etablisman enfòmèl poze yon gro menas a peyi a ki ka dezenterese touris nap atire yo...

Enpak Sosyal

Youn nan faktè nou neglije, se faktè imen an. Li pa ditou bon pou moun ki abite nan Etablisman enfòmèl sa yo ap viv nan kondisyon sosyal ekstrèm sa kote chak ti kay yo konn genyen plis ke douzèn moun nan yo...

ADSC_0405 copy.jpg

Ekip La:

Unbalanced Scales of Justice

Komite Etablisman Enfòmèl Zile Turks ak Caicos nan fonksyone antyèman de lejislasyon ak òdonans Gouvènman Zile Turks ak Caicos yo te mete ki an akò ak pi bon pratik Imanitè Entènasyonal yo.

Pou plis enfòmasyon sou direktiv operasyon nou yo, tanpri itilize lyen ki anba yo pou ale nan paj ki apwopriye yo.

Politik ak Pwosedi

bottom of page