top of page
Camera Recording in the House

Sal pou laprès

Mèsi pou enterè ou nan Inite Règleman Enfòmèl Turks and Caicos Islands. Nou apresye anpil tan w ap envesti nan aprann sou vizyon nou an pou Zile Turks ak Caicos, e nou ta renmen remèsye w davans pou sa nou sèten yo pral yon kouvèti ekselan nan efò nou yo pou reyalize objektif nou pou bati pi an sekirite, kominote ki pi dirab nan zile Turks ak Caicos.

Tanpri itilize lyen ki anwo yo pou jwenn aksè nan atik espesifik laprès/medya nou yo epi si w gen nenpòt kesyon ki gen rapò ak laprès, tanpri dirije yo nan:

Informal Settlements Unit (ISU)
Turks and Caicos Islands Government


c/o

E. Finfin Krzanowski 
Cardinal Points TCI, Turks and Caicos Islands
elanor@cardinalpointstci.com   |   (649) 441-6000

bottom of page